Ervaringen

De ervaring vanMariëlle" Serendipity is via het zichtbare hart in alle aspecten een prachtige spiegel geweest om de eerste stappen te zetten op mijn weg naar meer balans tussen hoofd en hart."reisverslagen

Ervaringen

De ervaring vanRichard" Ik heb een heel bijzondere retraite gedaan met warme en erg betrokken begeleiders die zorgden voor een veilige en betrouwbare omgeving. Chapeau!"reisverslagen

Ervaringen

De ervaring vanLiesbeth" Serendipity is leven met je hart, voelen dat het klopt, thuiskomen bij mezelf, waardoor er een energie ontstaat die alles mogelijk maakt."reisverslagen

Ervaringen

De ervaring vanFenny" Een week stilte en stil zijn met mijzelf in een prachtige omgeving. Liefde, geduld en een open hart kreeg ik ervoor terug. Dankbaar voor dit mooie cadeau aan mezelf."reisverslagen

Ervaringen

De ervaring vanManal" Als je wezenlijk wilt veranderen, kun je dit het beste doen in een adembenemend landschap, met moedige gelijkgestemden en liefdevolle begeleiders die je vasthouden en loslaten wanneer dat nodig is."reisverslagen

Code van Zorgvuldigheid

Serendipity verzorgt reizen die tot doel hebben bewustzijn en zelfinzicht te vergroten. Hoewel de reizen worden begeleid door begeleiders met ruime ervaring, zijn zij niet bedoeld om therapie te vervangen. Wij gaan graag zorgvuldig te werk om een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving aan te kunnen bieden voor de deelnemers aan onze reizen.

Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende draagkracht beschikken om verworven inzichten te kunnen dragen en verwerken, en in die zin over voldoende mentale en psychische stabiliteit beschikken. Indien dit niet het geval is, dan zijn de gevolgen geheel voor verantwoordelijkheid van de deelnemer. Alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. Mocht je twijfelen aan je eigen draagkracht of vragen hierover hebben, dan verzoeken wij je voor de reis contact met ons hierover op te nemen.

Bij het boeken van een reis sturen we de deelnemer een aantal aanvullende vragen toe over de psychische en fysieke draagkracht. Mocht blijken dat er naar ons inzien onvoldoende draagkracht aanwezig is, dan behouden wij ons het recht voor om te besluiten de betreffende persoon niet deel te laten nemen aan de reis.

Webdesign: Marc Verburg