Ervaringen

De ervaring vanRon" Intens genieten, dankbaarheid en cadeautjes. Dat is wat ik voel, als ik terugkijk op mijn innerlijke ontdekkingsreis, met een geweldige groep mensen. Dank jullie wel!"reisverslagen

Ervaringen

De ervaring vanHenk" Goed voorbereid verlang ik naar de stilte. Mijn zintuigen maken overuren en ik krijg inzicht in mijn levensmissie. Wat heeft de stilte mij veel te zeggen!"reisverslagen

Ervaringen

De ervaring vanLieven" Het was voor mij een confronterende, emotionele, helende, pure, warmhartige, liefdevolle reis. Ik heb de hemel op aarde gevoeld met 12 zielsverwanten."reisverslagen

Ervaringen

De ervaring vanMarjolein" De innerlijke ontdekkingsreis naar Andalusië was voor mij een reis naar verdieping en vooral kracht en liefde vinden in mijzelf. Het was erg bijzonder en heel waardevol. "reisverslagen

Ervaringen

De ervaring vanManal" Als je wezenlijk wilt veranderen, kun je dit het beste doen in een adembenemend landschap, met moedige gelijkgestemden en liefdevolle begeleiders die je vasthouden en loslaten wanneer dat nodig is."reisverslagen

Code van Zorgvuldigheid

Serendipity verzorgt reizen die tot doel hebben bewustzijn en zelfinzicht te vergroten. Hoewel de reizen worden begeleid door begeleiders met ruime ervaring, zijn zij niet bedoeld om therapie te vervangen. Wij gaan graag zorgvuldig te werk om een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving aan te kunnen bieden voor de deelnemers aan onze reizen.

Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende draagkracht beschikken om verworven inzichten te kunnen dragen en verwerken, en in die zin over voldoende mentale en psychische stabiliteit beschikken. Indien dit niet het geval is, dan zijn de gevolgen geheel voor verantwoordelijkheid van de deelnemer. Alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. Mocht je twijfelen aan je eigen draagkracht of vragen hierover hebben, dan verzoeken wij je voor de reis contact met ons hierover op te nemen.

Bij het boeken van een reis sturen we de deelnemer een aantal aanvullende vragen toe over de psychische en fysieke draagkracht. Mocht blijken dat er naar ons inzien onvoldoende draagkracht aanwezig is, dan behouden wij ons het recht voor om te besluiten de betreffende persoon niet deel te laten nemen aan de reis.

Webdesign: Marc Verburg