Ervaringen

De ervaring vanMariëlle" Serendipity is via het zichtbare hart in alle aspecten een prachtige spiegel geweest om de eerste stappen te zetten op mijn weg naar meer balans tussen hoofd en hart."reisverslagen

Ervaringen

De ervaring vanEster" Vanuit mijn hart kan ik iedereen aanraden deel te nemen. Een verrijking, als thuis komen bij jezelf. Een mooier cadeau had ik mezelf niet kunnen geven!"reisverslagen

Ervaringen

De ervaring vanMarleen" Serendipity is voor mij de eerste stap op de weg van mijn hoofd naar mijn hart geweest; mijn harts-tocht."reisverslagen

Ervaringen

De ervaring vanRoy" Het glas was al jaren half leeg. Dat moest radicaal anders. Door de Alchemistenreis sta ik compleet anders in het leven. Het glas is weer half vol! Serendipity, dank hiervoor!"reisverslagen

Ervaringen

De ervaring vanMarjolein" De innerlijke ontdekkingsreis naar Andalusië was voor mij een reis naar verdieping en vooral kracht en liefde vinden in mijzelf. Het was erg bijzonder en heel waardevol. "reisverslagen

Code van Zorgvuldigheid

Serendipity verzorgt reizen die tot doel hebben bewustzijn en zelfinzicht te vergroten. Hoewel de reizen worden begeleid door begeleiders met ruime ervaring, zijn zij niet bedoeld om therapie te vervangen. Wij gaan graag zorgvuldig te werk om een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving aan te kunnen bieden voor de deelnemers aan onze reizen.

Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende draagkracht beschikken om verworven inzichten te kunnen dragen en verwerken, en in die zin over voldoende mentale en psychische stabiliteit beschikken. Indien dit niet het geval is, dan zijn de gevolgen geheel voor verantwoordelijkheid van de deelnemer. Alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. Mocht je twijfelen aan je eigen draagkracht of vragen hierover hebben, dan verzoeken wij je voor de reis contact met ons hierover op te nemen.

Bij het boeken van een reis sturen we de deelnemer een aantal aanvullende vragen toe over de psychische en fysieke draagkracht. Mocht blijken dat er naar ons inzien onvoldoende draagkracht aanwezig is, dan behouden wij ons het recht voor om te besluiten de betreffende persoon niet deel te laten nemen aan de reis.

Webdesign: Marc Verburg